FROB Autoritat de Resolució Executiva

El FROB té per objectiu gestionar els processos de resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió.

Presentació corporativa Memòria d'activitats Informe 10 anys L’ABC de la resolució bancària