FROB Autoridade de Resolución Executiva

O FROB ten por obxecto xestionar os procesos de resolución das entidades de crédito e empresas de servizos de investimento.

Memoria de actividadePresentación corporativaInforme 10 anosO ABC da resolución bancaria