FROB Autoritat de Resolució Executiva

El FROB té per objectiu gestionar els processos de resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió.

Memòria d'activitats Presentació corporativa Informe 10 anys L'ABC de la resolució bancària